Կոնյակ JAPHETH 3*

Տարողություն` 0.25լ, 0.50լ, 0.75լ                                                                                                                   Թնդություն` 40%

Կոնյակ
Տեսնել ամբողջը
Կոնյակի սպիրտ
Տեսնել ամբողջը